דלג לתוכן העמוד

מכרז לאספקת שירותי ניהול ספר ספקים ורשימת יועצים לרשויות אשכול יהודה ושומרון

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/01/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: