דלג לתוכן העמוד

מכרז לשירותי תכנון ופיתוח שירותים אזוריים

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/10/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז