דלג לתוכן העמוד

מנהל אגף לפיתוח כלכלי באשכול רשויות יו"ש

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/08/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז