דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי- 03/2021 למתן שירותי מיכון משרדי

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

מסמכים:

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז