דלג לתוכן העמוד

מכרז לשירותי תכנון ואדריכלות

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: 08/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00

נספחים:

מסמכי המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז