דלג לתוכן העמוד

נוהל הצעות מחיר - שירותי ייעוץ, הדרכה ופיתוח מיזמים

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: 09/22 סוג המכרז: חיצוני תאריך פתיחת המכרז: 03/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה יוגשו עד ל-04/09/22 עד השעה 12:00

נספחים:

מסמכי הנוהל:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז