דלג לתוכן העמוד

מכרז להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: מש03/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/06/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 17/07/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 19/06/22,עד השעה 12:00

נספחים:

מסמכי המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז