דלג לתוכן העמוד

מכרז למתן שירותי ייעוץ ויישום בתחומי אבטחת מידע, BI ו-GIS

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: 07/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/04/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/05/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 02/05/22

נספחים:

מסמכי המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז