דלג לתוכן העמוד

מכרז לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: מש06/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/03/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/05/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 25/04/22

נספחים:

מסמכי המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז