דלג לתוכן העמוד

מכרז לשירותי מנהל אנרגיה

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: 02/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/03/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ה-21/03

נספחים:

מסמכי המכרז:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז