דלג לתוכן העמוד

מכרז לעבודות הנדסה בנאיות עבור רשויות איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/01/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 15/02/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

נספחי המכרז:

מסמכי המכרז:

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז