דלג לתוכן העמוד

מכרז למינוי מנהל פרויקטים בתחום הרכש המשותף והמכרזים

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 10/02/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז