דלג לתוכן העמוד

מכרז להקמה ואחזקת אתר אינטרנט לאשכול יו"ש

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/04/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

לצפייה בקובץ המצורף למכרז