דלג לתוכן העמוד

מכרז למתן שירותי מיתוג וגרפיקה

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 29/12/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: