דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 04/2021 – לאספקת מחשבים וציוד היקפי

מס' מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

מסמכים

 

לצפייה בקובץ המצורף למכרז