שם המכרז מספר מכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז המועד האחרון להגשת הצעות ישיבת הבהרות / סיור קבלנים
שם המכרז: מתן שירותים לקידום אסטרטגיה ומדיניות תזונה בריאה מספר מכרז: 10-2023 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 03/04/2023 המועד האחרון להגשת הצעות: 20/04/2023 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה עד לתאריך 17.4.23 בשעה 12:00
שם המכרז: ניהול תכנון פארק מדבר יהודה מספר מכרז: 05-2023 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/03/2023 המועד האחרון להגשת הצעות: 27/04/2023 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז לשירותי מנמ"ר אשכולי ובעלי מקצועות מחשוב מספר מכרז: 01/23 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 05/01/2023 המועד האחרון להגשת הצעות: 05/02/2023 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-11/01/23 בשעה 12:00
שם המכרז: מכרז לשירותי תכנון ואדריכלות מספר מכרז: 08/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי תכנון שלד (קונסטרוקציה) מספר מכרז: 09/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי תכנון הנדסה אזרחית מספר מכרז: 10/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי יועץ אדריכל נוף מספר מכרז: 11/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי תכנון ופיקוח מערכות בטיחות אש מספר מכרז: 12/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי ניהול ופיקוח בתחום הבינוי מספר מכרז: 13/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי ניהול ופיקוח תשתיות מספר מכרז: 14/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי יועץ בטיחות מבנים ומתקנים מספר מכרז: 15/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי יועץ כלכלי מספר מכרז: 16/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי יועץ נגישות מספר מכרז: 17/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: מכרז לשירותי יועץ תחבורה מספר מכרז: 18/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 04/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ל-04/09/22 בשעה 10:00
שם המכרז: נוהל הצעות מחיר - שירותי ייעוץ, הדרכה ופיתוח מיזמים מספר מכרז: 09/22 סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 03/08/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/09/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה יוגשו עד ל-04/09/22 עד השעה 12:00
שם המכרז: מכרז להשכרת כלי רכב בליסינג תפעולי מספר מכרז: מש03/22 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 07/06/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 17/07/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ראשון, תאריך 19/06/22,עד השעה 12:00
שם המכרז: מכרז למתן שירותי ייעוץ ויישום בתחומי אבטחת מידע, BI ו-GIS מספר מכרז: 07/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 26/04/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/05/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 02/05/22
שם המכרז: מכרז לאספקת ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי מספר מכרז: מש06/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 31/03/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 19/05/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה - 25/04/22
שם המכרז: מכרז לשירותי מנהל אנרגיה מספר מכרז: 02/2022 סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 28/02/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 30/03/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים: שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ה-21/03
שם המכרז: מכרז לעבודות הנדסה בנאיות עבור רשויות איגוד ערים אשכול יהודה ושומרון מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 03/01/2022 המועד האחרון להגשת הצעות: 15/02/2022 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז למתן שירותי מיתוג וגרפיקה מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 09/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 29/12/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז לאספקת שירותי ניהול ספר ספקים ורשימת יועצים לרשויות אשכול יהודה ושומרון מספר מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 01/12/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 02/01/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז לשירותי תכנון ופיתוח שירותים אזוריים מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 06/10/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 24/10/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: למשרת מפתח/ת שירותים חברתיים אזוריים מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 18/03/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 18/04/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז עם בחינה דו-שלבית למתן שירותי ייעוץ לבחינת מענים כלכליים וסביבתיים בטיפול בפסולת מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 25/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 25/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מרכז/ת אדמיניסטרטיבית באיגוד ערים אשכול רשויות יהודה ושומרון מספר מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: 21/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 21/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז פומבי 04/2021 – לאספקת מחשבים וציוד היקפי מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 11/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז פומבי 02/2021 – לאספקת ציוד משרדי, מוצרי נייר ומתכלים מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 11/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז פומבי- 03/2021 למתן שירותי מיכון משרדי מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: 11/02/2021 המועד האחרון להגשת הצעות: 11/03/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מנהל אגף לפיתוח כלכלי באשכול רשויות יו"ש מספר מכרז: סוג המכרז: חיצוני תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 19/08/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז להקמה ואחזקת אתר אינטרנט לאשכול יו"ש מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 27/04/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:
שם המכרז: מכרז למינוי מנהל פרויקטים בתחום הרכש המשותף והמכרזים מספר מכרז: סוג המכרז: פומבי תאריך פרסום המכרז: המועד האחרון להגשת הצעות: 10/02/2021 ישיבת הבהרות / סיור קבלנים:

חזור למכרזים פעילים