יצאנו לדרך - הכשרה אזורית ייחודית בתחום המוגבלויות


בשבוע שעבר התחלנו באשכול הכשרה אזורית ייחודית בתחום המוגבלויות.
בהכשרה משתתפים עובדים סוציאליים ועובדי סמך מכלל רשויות האשכול, הפוגשים אנשים עם מוגבלות ואת משפחותיהם במסגרת עבודתם בקהילה.

המפגש הראשון התקיים בבית איזי שפירא ברעננה, התחלנו בסיור למידה במקום ולאחר מכן עברנו להרצאות מקצועיות מגוונות.

ההשתלמות יוצאת לפועל בסיוע קרן שלם, משרד הרווחה ובית איזי שפירא.

אנו מודים לכלל השותפים ומאחלים הצלחה רבה למשתלמים בהכשרה חשובה זו.