החממה להזדקנות מיטבית - מפגש 3


מפגש שלישי של החממה להזדקנות מיטבית התקיים אתמול באירוח מועצת אלקנה.

משתתפי החממה הם בעלי תפקידים ברשויות האשכול ובמסגרת הפרויקט מקבלים ידע, כלים ומיומנויות מקצועיים וחדשניים בכדי להוביל מהלך רשותי בתחום ולפתח מיזמים לשיפור איכות חייהם של הוותיקים ברשות.

את המפגש פתחנו במועדון 50+, מר אסף מינצר, ראש מועצת אלקנה, סקר בפני המשתתפים אודות היישוב ואת החזון הרשותי בתחום הוותיקים, ובפרט את המחויבות של הרשות לדור המייסדים והצורך לפעול מהר על מנת לפתח שירותים מיטביים עבורם. גב' רוחי רוזנבלום, מנהלת עמותת גיל הזהב, הציגה בפני המשתתפים את המקום וסיפרה על המועדון והפעילות הענפה המתקיימת בו.

לאחר מכן, שמענו מגב' שגית שניידר-קונץ, מנהלת מחלקת הרווחה, אודות המחלקה ופועלה ועל שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים לטובת מענים מגוונים לוותיקי הרשות. מר ירון מנשה, מנהל תחום בכיר רשויות מקומיות מהמשרד לשוויון חברתי, הציג את תפיסות המשרד ואת התוכניות הרבות הקיימות בו עבור אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל.

בהמשך היום עברנו למרכז החדשנות, שם קיימנו למידת עמיתים והעמקנו בתפקידנו כמקדמי זקנה מיטבית בהובלתו של מר גיא צפוני, מנחה החממה. בסוף היום הכרנו את מודל מרכז אפ 60+ מפי הגב' שולמית קורצוויל, מנהלת המרכז באשכול נגב מערבי. שולמית הרחיבה לגבי הצורך והבעיה שהמרכז פותר, ועל מודל התצורה האזורי בו הוא פועל, במתן מענה למספר רשויות.

המשתתפים יצאו מהמפגש עם העמקה בתפיסת התפקיד, ידע מקצועי חדשני, השראה ומשימות לטובת המשך התהליך ברשות.