מחלקת קהילה וחברה באשכול עוסקת בחיזוק משאבי החוסן הקהילתיים האזוריים באמצעות פיתוח שירותים חברתיים מגוונים, מקצועיים וקרובים לבית.

פיתוח השירותים נעשה בשיתוף מחלקות הרווחה, החינוך והקהילה ברשויות החברות באשכול, ובשיתוף הגורמים הנוספים במרחב, משרדי הממשלה, עמותות, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד.

היוזמות המקודמות במחלקה בתקופה הקרובה הן: