פיתוח כלכלי אזורי

האגף לפיתוח כלכלי באשכול הוקם במטרה לקדם את הכלכלה האזורית.

חיבור מכלול הנכסים הייחודיים של מרחבי יהודה ושומרון, הכלכלה המקומית ומגמות אזוריות ועולמיות יאפשרו מינוף הזדמנויות, פיתוח מנופי צמיחה וביסוסם. האגף מקדם אסטרטגיית פיתוח אזורית בין-מגזרית, השואפת לבסס שותפויות רחבות ולרתום מגוון שחקנים רלוונטיים, במטרה לשפר את איכות חייהם של כלל תושבי האזור.

האגף יעסוק במספר תחומי עשייה פוטנציאלים לצמיחה כלכלית: