אנרגיה

השיח הציבורי הנרחב סביב שינויי האקלים ברחבי העולם הופכים את תחום האנרגיה המתחדשת לאחד מהתחומים החמים והחדשניים שצומחים בקצב מסחרר. מדובר על תחום שהתרחב מעבר לפן הסביבתי והפך להיות גורם כלכלי משמעותי בשווקים הגלובליים.

האגף פועל כדי לקדם התייעלות אנרגטית ברחבי האשכול במגוון פרויקטים ואף קיבל תקציב ממשרד האנרגיה לצורך תכנון מהלכים לקידום אנרגיה מקיימת.