תיירות

אחד מהמאפיינים שמייחדים את אשכול יהודה ושומרון, הוא הנופים והאתרים ההיסטוריים שבו. בדרך החוצה את יהודה ושומרון הלכו לפני אלפי שנים אבות אבותינו, ויצרו ברגליהם את ארץ התנ"ך. מאפיין ייחודי זה, יחד עם שפע של יקבים, מסלולי טיול ומגוון גיאוגרפי, ממצב את תחום התיירות כעוגן כלכלי, ומהווה מוקד עניין לתיירות פנים וחוץ.

האשכול יחד עם מנהלי התיירות באזור עוסקים בימים אלו בבניית תכנית אסטרטגית לתיירות שתמנף את הפוטנציאל התיירותי הקיים במרחב. התוכנית עוסקת בהמלצות קצרות טווח וארוכות טווח. בין מהמהלכים שיכולים להיות מקודמים בטווח המיידי מתוכננות חבילות של מוצרי תיירות חוצות גבולות מוניציפליים, הקמת תשתית הכשרה ושיווק משותפת לתיירנים ולאנשי התיירות ועוד. בין המהלכים שהומלצו לקידום בטווח הארוך יותר הם הקמה ושדרוג של תשתיות לאתרים מרכזיים, לשחרור חסמים תכנוניים ולהקמת אזורי תיירות גדולים משותפים למספר רשויות.