אחד מעקרונות הפעולה של האשכולות האזוריים הינו ניצול היתרון לגודל. אשכול יהודה ושומרון מונה 17 רשויות שונות, וכחלק מכך מנצל את היתרון לגודל באמצעות יצירת כוח קנייה גדול, איגום משאבים ויצירת מכרזים לרשויות. פעילות זו מגבירה את התחרות בין מציעים תוך ניצול היתרון לגודל ומייתרת בירוקרטיה ברשויות.

תוצאות המכרזים מונגשות לרשויות ללא חובת מכרז ברשות עצמה. בימים אלו מותאמת מערכת דיגיטלית לטובת נוחות השימוש לרשויות בהתקשרויות המדף.

פעילות זו מונחית על ידי ועדת היגוי ייעודית בה חברים מנכ"לים, גזברים ומנהלי רכש מרשויות האשכול.