סביבה

איכות הסביבה, המים והאוויר הם חלק מאיכות החיים של כל תושב באשר הוא. דו"חות מבקר המדינה מצביעים באופן עקבי על זיהום חמור שהולך ומאמיר בתחומי יהודה ושומרון ומאיים על איכות הקרקע והמים, שמשפיע כבר היום על האוויר שנושמים בגוש דן.

האשכול יחד עם איגודי ערים לאיכות סביבה (איגוד ערים שומרון ואיגוד ערים יהודה) בוחן את המענים השונים שניתן לקדם בתחום איכות הסביבה, בדגש על הקמת מתקני טיפול ברחבי יהודה ושומרון, ופינוי יעיל של פסולת מהרשויות. לטובת תכנון והקמת מערך אזורי הכולל גם מענים לאוכלוסייה הפלסטינאית עוסק האשכול בגיוס תקציבים מקרן הניקיון באמצעות המשרד להגנת הסביבה ושיתוף פעולה עם המנהל האזרחי.