ניהול השינוי יבוצע במספר מישורים:

גיוס הנהלות הרשויות לתמיכה בתהליך לצד הקמת "מדורת השבט", קבוצת נאמני המידע. קבוצה זו מורכבת מנציגי הרשויות ומאנשי מקצוע ארגוניים וטכנולוגיים. 

מסלולי הכשרה ייעודיים לנאמני המידע ולמשתמשי מידע בכל הרמות

תוכנית הטמעה בכל הרשויות תוך שימת דגש לשינוי הארגוני והתהליכי, ולמיומנות שיש להקנות לעובדים.