העוני הוא תופעה מורכבת ורב ממדית בעלת השלכות רבות וקשות על הפרט, המשפחה, הקהילה והחברה. על כן, נדרשים מענים מגוונים המתאימים לצרכים והמאפיינים הייחודיים של כל פרט, משפחה וקהילה.

על אף שחלק מרשויות האשכול מתמודדות עם תופעת העוני וההדרה החברתית, הן אינן מסוגלות לספק מענים מותאמים ומקצועיים חשובים אלה, כיוון שאינן עומדות בתנאי הסף להקמת השירות.

הפתרון המקודם על ידי המחלקה הוא הקמת מרכז עוצמה אזורי שיתן מענה למספר רשויות ולתושביהם הזקוקים לסיוע בתחום העוני וההדרה החברתית.

ייעודו של מרכז עוצמה הוא לשפר את איכות החיים של אנשים החיים בעוני והדרה. המרכז מנגיש מענים לפרטים ולמשפחות בארבעה תחומי התערבות: תעסוקה, מיצוי זכויות, כלכלת המשפחה ושילוב בקהילה .