האשכול בוחן הקמת מערך וטרינרי אזורי בדומה למערכים אזוריים שהוקמו באשכול נגב מערבי וגליל מזרחי.
מטרת המערך האזורי היא לאגם משאבים ולאפשר שירות מגוון וזמין יותר.
פעילות אזורית בתחום זה תסייע לשפר את איכות השירות בתחומים הנוגעים לבריאות ובטיחות הציבור במרחב יהודה ושומרון.