אשכול רשויות יהודה ושומרון הוא איגוד ערים המונה כיום 19 רשויות חברות, מתוך 25 הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון. האשכול הוקם במטרה לקדם תפיסה של שיתוף פעולה אזורי, בין-רשותי. האשכול, כמטה משותף של הרשויות החברות בו, שם לו למטרה לקדם את הפיתוח האזורי ולהפעיל מנועי צמיחה חברתיים וכלכליים במרחב, לקדם בניית שירותים מוניציפליים משותפים, איכותיים ויעילים, לנצל את היתרון לגודל ולקדם את איכות החיים במרחבי יהודה ושומרון.

האשכול רואה עצמו כלי לפתרון בעיות החוצות גבולות מוניציפליים, המחייבות תיאום, שיתוף פעולה, איגום משאבים וקשר עם משרדי ממשלה ומקבלי החלטות.

האשכול הוקם במסגרת מיזם האשכולות וקידום תפיסת האזוריות במדינת ישראל בהובלת משרד הפנים, והוא האשכול ה-11 שהוקם בישראל ונכון להיום הצעיר בהם. האשכול מתוקצב על ידי משרד הפנים ושותף למהלכים פיתוח עם משרדי ממשלה נוספים.

עיקרון הפעולה המרכזי של האשכול הוא שותפות וככזה האשכול עוסק ברקימת רשת שותפים ושותפויות אסטרטגיות במטרה לייצר אקו-סיסטם אזורי המכוון לקידום איכות החיים באזור.

חברות הרשויות באשכול הינה וולונטרית. מרגע שהצטרפה רשות מקומית לאשכול היא שותפה בפעילויות ונהנית מתוצרי העשייה המשותפת. 19 הרשויות החברות באשכול מגוונות, הן מבחינת צורות ההתיישבות והן מבחינת המגוון האנושי והגיאוגרפי.

 

 

דבר היו"ר


לאחר שנים רבות, הוקם "אשכול יהודה ושומרון" המאגד 19 רשויות אזוריות ומקומיות מגוונות הפרושות במרחבי יו"ש- מחברון, דרך ים המלח, ועד צפון השומרון ובתקווה לכניסת רשויות נוספות מיו"ש כחברות בו.

זהו חבל ארץ אבות הצומח ומתפתח יותר מכל מרחב אחר בישראל, עם אתגרים ביטחוניים ואחרים. כעת, עם הקמת האשכול יתאפשר שיח, קידום אינטרסים משותפים ושיתוף פעולה בין הרשויות, במטרה לחזק את החשיבה האזורית ושיפור וייעול השירותים הניתנים לתושבי האשכול.

כיו"ר האשכול, יחד עם כל ראשי הרשויות באשכול, אביא את כל הידע והניסיון שצברתי מתוך תפיסה כי החשיבה האזורית הינה בעלת ערך מוסף גם לרשות ולתושב הבודד, שהשלם גדול מסך חלקיו וכי שיתופי פעולה מרחביים ייטיבו עם הרשויות ותושביהן ויסייעו להפוך את חבל ארץ זה לבית לאלפי משפחות נוספות.

19 רשויות "אשכול יו"ש" מייצגות את הישראליות במיטבה: עיריות ומועצות, עירוני וכפרי, חקלאות ותעשייה, חרדי, חילוני ודתי, ובעיקר עם חתך האוכלוסייה הצעירה בישראל. 
אתר האינטרנט של האשכול שאנו משיקים, הוא הפנים של האשכול והבמה להצגת הפעילות הענפה והמתוכננת שלו.

בברכה,
יגאל להב
יו"ר אשכול רשויות יהודה ושומרון
וראש המועצה המקומית קרני שומרון