מועצת האשכול מהווה את "מועצת המנהלים" של הארגון, כשתפקידה הוא להתוות מדיניות ולאשר את המהלכים והתוכניות שמקדם האשכול. במועצה חברים נציגים בכירים של הרשויות החברות באשכול, נציג לכל רשות, כשלכל נציג קול שווה. מועצת האשכול היא גוף עיקרי בשותפות בין הרשויות שמבטא האשכול.

יו"ר האשכול הוא יגאל להב, ראש המועצה המקומית קרני שומרון.

לצד מועצת האשכול מתגבש פורום ראשי הרשויות במטרה להוות הנהגה אזורית מתווה מדיניות.


 

יגאל להב

ראש מ.מ. קרני שומרון

יו"ר האשכול


 

אבי עדן

גזבר עיריית מודיעין עילית

ס. יו"ר האשכול

יו"ר ועדת המכרזים האשכולית


 

יוחאי דמרי

ראש מ.א. הר חברון


 

אורית ארציאלי

מנכ"לית מ.א. בקעת הירדן


 

דניאלה שופן

מנכ"לית מ.מ. גבעת זאב


 

דגנית פוקס

מנכ"לית מ.א. מגילות ים המלח


 

יעקב רנד

גזבר מ.מ. עמנואל

חבר ועדת המכרזים


 

אבנר גולדשמיט

סמנכ"ל מ.א. שומרון


 

ניר ברטל

ראש מ.מ. אורנית


 

אסף מינצר

ראש מ.מ. אלקנה


 

אודליה גוטל

מנכ"לית מ.מ. אלפי מנשה

חברת ועדת המכרזים


 

חיים מרגוליס

מנכ"ל מ.מ. בית אל


 

חיים מנדל שקד

ראש מ.מ. הר אדר


 

אילן רום

מנכ"ל מ.א. מטה בנימין


 

אורי חבר

מנכ"ל מ.מ. קריית ארבע


 

ענבר לוין

גזבר המ.מ. קדומים

חבר ועדת המכרזים

שמוליק חנוך

מנכ"ל עיריית מעלה אדומים

עמרם לסרי

גזבר מ.מ. שער שומרון