מועצת האשכול מהווה את "מועצת המנהלים" של הארגון, כשתפקידה הוא להתוות מדיניות ולאשר את המהלכים והתוכניות שמקדם האשכול. במועצה חברים נציגים בכירים של הרשויות החברות באשכול, נציג לכל רשות, כשלכל נציג קול שווה. מועצת האשכול היא גוף עיקרי בשותפות בין הרשויות שמבטא האשכול.

יו"ר האשכול הוא יגאל להב, ראש המועצה המקומית קרני שומרון.

לצד מועצת האשכול מתגבש פורום ראשי הרשויות במטרה להוות הנהגה אזורית מתווה מדיניות.


 

יגאל להב

ראש המ.מ. קרני שומרון

יו"ר האשכול


 

 

אבי עדן

גזבר עיריית מודיעין עילית

ס. יו"ר האשכול

יו"ר ועדת המכרזים האשכולית


 

יוחאי דמרי

ראש המ.א. הר חברון


 

 

אורית ארציאלי

מזכירת המ.א. בקעת הירדן


 

דניאלה שופן

מנכ"לית המ.מ. גבעת זאב


 

דוד בלאו

מזכיר המ.א. מגילות ים המלח


 

יוסף דיין

מנכ"ל המ.מ. עמנואל

חבר ועדת המכרזים


 

 

דוידי בן ציון

סגן ראש הרשות מ.א. שומרון


 

ניר ברטל

ראש המ.מ. אורנית


 

אסף מינצר

ראש המ.מ. אלקנה


 

 

אודליה גוטל

מנכ"לית מ.מ. אלפי מנשה

חברת ועדת המכרזים


 

חיים מרגוליס

מנכ"ל המ.מ. בית אל


 

גבי אברג'יל

מנכ"ל המ.מ. הר אדר


 

יהודה אליהו

מנכ"ל המ.א. מטה בנימין


 

 

אורי חבר

מנכ"ל המ.מ. קריית ארבע


 

ענבר לוין

גזבר המ.מ. קדומים

חבר ועדת המכרזים