מהפכת החדשנות והטכנולוגיה מאפשרת הנגשת שירות בזמינות ובאיכות שלא ידענו עד לפני שנים מעטות. כדי שהרשויות המקומיות יוכלו להתאים עצמן לעידן זה בו החדשנות לוקחת חלק משמעותי ומסייעת למערכת, וכדי שראש רשות וצוותו יוכלו לנהל במקצועיות וביעילות, יש צורך במחויבות של כולם בהכרת מושגי היסוד בתחום הדיגיטלי והבנת ההזדמנויות כמו גם הסיכונים במעבר לחדשנות ודיגיטציה.

מתוך הבנה עמוקה של האתגר המונח לפתחן של הרשויות המקומיות האשכול פועל בשלושה מישורים פעולה מרכזיים:

  • ניהול שינוי בהיבט הארגוני- אסטרטגי
  • הקמת יכולות טכנולוגיות לניהול מבוסס נתונים
  • הקמת יחידה טכנולוגית אזורית

אנו מאמינים כי פעולה משולבת זו תסייע לגבש יכולת בכל אחת מרשויות האשכול לדבר בשפת שירות וניהול מבוססת נתונים, מיומנות בשימוש בכלי הניהול והתכנון המתקדמים ביותר ולקבל את התמיכה הארגונית המתאימה בתפעול טכנולוגי ביעילות.