ברשויות המקומיות יש מערכות תפעול שונות. המערכות אינן "מדברות" זו עם זו ולכן אינטגרציית מידע לא מתאפשרת. מעבר לכך, חוסר בכלי ניהול מתקדמים על בסיס המערכות הקיימות מקשה על תהליכי הניהול וקבלת ההחלטות. האשכול בעיצומו של תהליך נרחב להקמת מערכות מידע. מערכות אלו (כלי BI ו – GIS) יאפשרו קבלת תמונת מצב אמינה ומהירה במגוון תחומי העשייה ברשות. במהלך זה אנחנו מדביקים פער קיים ברשויות המקומיות מול היכולות הטכנולוגיות הקיימות בעולם ומכשירים את הקרקע לקפיצת המדרגה הבאה בניהול הרשות.