מתוך הבנה כי אין באזורנו מספיק מסגרות לאנשים עם מוגבלות ופעמים רבות הם נאלצים לנסוע הרחק על מנת לקבל שירות, האשכול מקדם מהלכים לפיתוח מסגרות איכותיות, מקצועיות וקרובות לבית.